Klachten

Wij doen ons best om er voor te zorgen dat u tevreden bent over onze producten en diensten. Het kan zijn dat u ondanks onze inspanningen toch ontevreden bent. Dat kan zijn over verschillende zaken, zoals het vermogensbeheer, de pensioenadministratie of over Essentie Pensioen in het algemeen.

Klachtenformulier op deze website
Als u een klacht heeft over Essentie Pensioen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier en kiezen voor de optie 'klacht'. Op het klachtenformulier vult u alle gegevens in die wij nodig hebben om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, waaronder uw naam, geboortedatum, pensioenrekeningnummer, klantnummer en telefoonnummer of e-mailadres. U kunt uw klacht ook per post indienen. Stuur uw brief, onder vermelding van "klacht" naar:

Essentie Pensioen
T.a.v. afdeling Klachtenafhandeling
Antwoordnummer 1031
6400 VB Heerlen

Wanneer kunt u antwoord verwachten?
Indien mogelijk handelen wij uw klacht binnen twee werkdagen af. Als dit niet mogelijk is, ontvangt u binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij streven er vervolgens naar u binnen tien werkdagen een antwoord te geven. Bij complexe zaken is dat niet altijd mogelijk. In dat geval stellen wij u tijdig op de hoogte. We laten dan meteen weten binnen welke termijn wij op uw klacht zullen reageren.

Niet tevreden?
Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden met de oplossing van uw klacht? Dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van Essentie Pensioen. U moet binnen vier weken nadat u over de beslissing bent ge├»nformeerd uw klacht schriftelijk bij de Klachtencommissie indienen. Vermeld in uw brief de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent, rekeningnummer, klantnummer, en een omschrijving van de klacht. Stuur eventueel (kopie├źn van) documenten mee, die voor uw klacht van belang zijn. U kunt uw bezwaar sturen naar:

Essentie Pensioen
T.a.v. afdeling Klachtencommissie
Antwoordnummer 1031
6400 VB Heerlen

De Klachtencommissie kan nader onderzoek naar de feiten instellen. In dat geval kunt u mogelijk de gelegenheid krijgen om uw klacht mondeling toe te lichten. Het kan zijn dat u de mogelijkheid krijgt om uw standpunt nader toe te lichten aan de Klachtencommissie. De Klachtencommissie streeft ernaar om binnen twee maanden na ontvangst van het bezwaar een oordeel te geven.

Beroep op de Ombudsman Pensioenen
Als u zich niet kunt vinden in de beslissing van de Klachtencommissie, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen. Het adres is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag