Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Vanzelfsprekend houden wij ons in alle gevallen aan de eisen die de wet stelt.

Op deze site kunt u een aantal functies gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Een deel van de site bezoekt u dus anoniem. Echter, in een aantal gevallen is het verzamelen van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk.

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' en wij hebben ons onderworpen aan de 'Gedragscode Verwerking persoonsgegevens financiƫle instellingen'. In deze gedragscode zijn de regels van de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars.

Wij verwerken persoonsgegevens van u onder meer voor het geven van informatie aan u en uw werkgever, het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten met u en/of uw werkgever, het voldoen aan wettelijke bepalingen, het waarborgen van de integriteit van de sector en voor statistische analyses. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens ter verbetering van onze dienstverlening aan u en uw werkgever.

De door ons geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is, voor zover benodigd onder de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' gemeld bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Wij nemen telefoongesprekken op voor trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden en voorts ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd om te kunnen blijven voldoen aan toepasselijke wetgeving, dan wel om vernieuwingen in onze bedrijfsvoering weer te geven. U wordt verzocht deze verklaring regelmatig te controleren op mogelijke wijzigingen.

Cookies
Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op uw voorkeuren.

Cookies weigeren?
Wilt u geen cookies toelaten? U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen of automatisch laten verwijderen bij beƫindiging van een internetsessie. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser zo instellen dat cookies niet geplaatst kunnen worden. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken.