Uw Essentie Pensioen: een update van LifeCycle Beleggen

Het Essentie Pensioen maakt gebruik van LifeCycle Beleggen van NN Investment Partners (NN IP). Met LifeCycle Beleggen hebben de specialisten van NN IP een oplossing ontwikkeld om een zo optimaal mogelijke risico-rendementsverhouding te realiseren.

Op jonge leeftijd kan nog relatief veel risico worden genomen. Is de waarde ontwikkeling van de beleggingen negatief, bijvoorbeeld door koersdalingen op de aandelenmarkten, dan is er nog veel tijd om de verliezen in te halen. Naarmate de pensioenleeftijd nadert, is er echter steeds minder tijd beschikbaar om schokken op de financiele markten te compenseren. In die fase wordt er bij het beleggen van de pensioenpremies meer nadruk gelegd op veiligere beleggingen en worden risicos afgedekt. Hiervoor is het LifeCycle Beleggen opgebouwd uit twee gedeelten:

  • Pensioen rendement: ingevuld met een fonds dat doorbelegt in een breed gespreid mandje van actief beheerde beleggingsfondsen met als doel het behalen van een aantrekkelijk rendement (NN First Class Return Fund)
  • Pensioen matching: ingevuld met drie obligatiefondsen met een passief karakter en een rentegevoeligheidsprofiel met als doel het renterisico zoveel mogelijk te beperken (NN Liability Matching funds M, L, XL)

LifeCycle Beleggen kent drie risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief. Op basis van deze profielen wordt achtereenvolgens steeds meer in het rendementsdeel belegd. Hierdoor is bij een defensief profiel het neerwaarts risico het laagst in vergelijking met het neutrale en offensieve profiel.

Meer informatie over samenstelling en performance
In onderstaande documenten (alle in PDF) vindt u meer informatie over de samenstelling en performance over het laatste kwartaal van LifeCycle Beleggen en de 4 beleggingsfondsen waar deze mee is samengesteld.

Naast bovenvermelde LifeCycle biedt Essentie Pensioen een werkgever de mogelijkheid haar werknemers ook zelf beleggen aan te bieden. Voor deze beleggingsoptie zijn standaard fondsen beschikbaar die door Altis Investment Management zijn geselecteerd.