Over Essentie Pensioen

U neemt deel aan de pensioenregeling van uw werkgever. Deze pensioenregeling zorgt voor een deel van uw inkomen als u met pensioen gaat. Uw werkgever heeft gekozen voor het product Essentie Pensioen van BeFrank.

Welke partijen zijn bij het Essentie Pensioen betrokken?
Be Frank zorgt voor de uitvoering van de beschikbare premieregeling binnen het Essentie Pensioen.

Essentie Pensioen is een samenwerking tussen NN Investment Partners voor de beleggingen, AZL voor de pensioenadministratie en Nationale-Nederlanden voor de verzekeringen. BeFrank heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan NN Investment Partners. De pensioenadministratie is uitbesteed aan AZL N.V. BeFrank blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uitbestede activiteiten. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. bieden samen de aanvullende verzekeringen binnen het Essentie Pensioen aan.

Met deze partijen profiteert u van iedere expert op zijn gebied: verzekeren, beleggen en pensioenadministratie. Drie partijen die al jaren samenwerken onder dezelfde vlag. Een unieke bundeling van expertise die zorgt voor kwaliteit.

Wat is het Essentie Pensioen?
Essentie Pensioen is een pensioenregeling waarbij pensioenkapitaal wordt opgebouwd door middel van beleggingen. Dit wordt ook wel een beschikbare premieregeling genoemd. Uw werkgever betaalt meestal de pensioenpremie of een deel daarvan. U betaalt vaak zelf voor een deel mee. BeFrank belegt de betaalde pensioenpremies in beleggingsfondsen. Met deze belegde premies wordt een pensioenkapitaal voor u opgebouwd. Op uw pensioendatum verkoopt BeFrank de beleggingen. Van de opbrengst wordt uw pensioen betaald. Dat kan bijvoorbeeld een ouderdomspensioen zijn met een partnerpensioen. Daarnaast kan uw werkgever voor u aanvullende verzekeringen afsluiten voor het geval dat u overlijdt of arbeidsongeschikt raakt.

Belangrijke voordelen van het Essentie Pensioen zijn de eenvoud en de kwaliteit. De eenvoud uit zich in een begrijpelijke pensioenregeling, heldere communicatie en een toegankelijke persoonlijke website. De kwaliteit vindt u terug in de beleggingsfondsen, het beleggingsbeleid waarbij wij streven naar een optimale bescherming voor uw pensioen, de goede administratie en de partijen achter het Essentie Pensioen.

Hoe bouwt u pensioen op?
De hoogte van de premie is afhankelijk van uw pensioenregeling. Iedere maand wordt de hoogte van de premie vastgesteld op basis van uw leeftijd en uw actuele salaris. Deze premie wordt voldaan door uw werkgever en vervolgens door ons belegd.  Voor meer informatie over de hoogte van uw beleggingskosten, zie Mijn rekeningen (achter de inlog).

Welke kosten kent het Essentie Pensioen?
Uw premie wordt volledig belegd. Dit betekent dat er geen administratiekosten of verzekeringspremies in mindering worden gebracht. Uw werkgever betaalt naast de premie voor uw pensioenopbouw administratiekosten om de pensioenregeling uit te voeren en eventueel premies voor extra verzekeringen.

Het is mogelijk dat u zelf meebetaalt aan het Essentie Pensioen. Dit noemen we de eigen bijdrage. De hoogte hiervan kunt u lezen in uw startbrief die u ontvangt bij het begin van uw deelname aan de pensioenregeling. Deze startbrief treft u tevens aan op deze website onder Mijn Documenten – Correspondentie.

Beleggen in beleggingsfondsen brengt kosten met zich mee. Hoe hoog deze zijn, hangt onder andere af van de manier waarop de beheerder belegt en de fondsen waarin wordt belegd. De kosten van beleggingsfondsen worden verrekend met de koers van uw beleggingen. Daarnaast brengen wij vier keer per jaar servicekosten in rekening. Deze kosten betreffen onder andere het toepassen van het LifeCycle concept en de beleggingsadministratie. Deze kosten worden verrekend met uw belegd pensioenkapitaal.

Voor meer informatie over de hoogte van uw beleggingskosten, zie Mijn rekeningen (achter de inlog).